Kitapların Fotokopi Yoluyla Yasa Dışı Çoğaltılması Hk. Duyuru

Yaybir Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği Genel Sekreterliği kitapların fotokopi yoluyla yasa dışı çoğaltılması hakkındaki yazı ektedir.

EKTasarım ve Uygulama : Mustafa Çemberci © 2009