TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!..

 
    2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı başında pandemi sürecinin sona ermesi nedeniyle yüz yüze eğitime geçildiği hakkında genel duyuru platformu olan ÖKM’ den (Öğrenci Kaynakları Merkezi) duyuru yapılmıştır.

   Buna göre “Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi”’nde, Madde 17’de teorik derslerin % 70’ ine, uygulamaların % 80’ ine devam zorunluluğuna uyulması gerektiği aşikardır.

  Devam hakkında yoklama, ilgili ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından veya görevlendirdiği temsilci tarafından tutulabilir. Bu durumda sorumlu öğretim elemanıdır. Derslere devam etme hakkında öğrenci sorumluluğunu bilmek durumunda olup, buna karşı geçersiz mazeretler sunulmaması gerekmektedir, önemle duyurulur. 17.11.2022

 
                                                                                    TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


Tasarım ve Uygulama : Mustafa Çemberci © 2009